Электронная подписка

Bulletin of the Karaganda university
History. Philosophy series. № 3(103)/2021

Download the full version of the Journal


HISTORY


 • Алдажұманов Қ.С., Стамшалов Е.И. Қазақстандағы мемлекеттік астық пен ет дайындау саясаты және шаруалар көтерілістері (1928–1932 жж.) / DOI 10.31489/2021HPh3/7-18
 • Есенгараев Е.Ж., Пупышева Т.Н. Институты и общество / DOI 10.31489/2021HPh3/19-28
 • Қалыш А.Б. XIX–XX ғасырдың басындағы орыс және еуропа суретшілерінің картиналарындағы Қазақстан территориясы және қазақтар бейнесі / DOI 10.31489/2021HPh3/29-38
 • Карсыбаева Ж.А. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Жамбыл облысы / DOI 10.31489/2021HPh3/39-46
 • Loman V.G. On the originality of the Dongal type sites / DOI 10.31489/2021HPh3/47-54
 • Mazhitova Zh.S., Isakhan G.T., Bektursyn A.S. Environmental Consequences of Virgin Land Development in Kazakhstan (based on Nur-Sultan City Archive) / DOI 10.31489/2021HPh3/55-64
 • Хлебников И.Д., Мырзахметова А.Ж., Момошева Н.К. Исследование этнокультурной толерантности как составляющей информационной культуры студенческой молодежи / DOI 10.31489/2021HPh3/65-76
 • Нагиев Г.Г. Античные и средневековые авторы об укреплениях городов Азербайджана / DOI 10.31489/2021HPh3/77-85
 • Сагидуллаев Д.З. Алтын Ордалық Жайық өңірінің климаты / DOI 10.31489/2021HPh3/86-98
 • Садвокасова З.Т. Материалы ЦГА РК как источник по изучению миссионерской деятельности православных проповедников ( XIX – начало XX веков) / DOI 10.31489/2021HPh3/97-108
 • Султанмуратов Н.Н., Кукеева Ф.Т., Чукубаев Е.С., Смаилова А.Б. Перспективы турецко-американских отношений при президентстве Байдена / DOI 10.31489/2021HPh3/109-115
 • Tukpatullin T.S., Alpysbes M.A. The history of urbanization processes in the single-industry towns of Lisakovsk and Arkalyk of Kostanay region: similarities and differences, prospects for further development / DOI 10.31489/2021HPh3/116-122
 • Уалиева Г.К., Алпысбес М.А., Қарсыбаева Ж.А. Қазақ хандығы дәуіріндегі әйелдердің қоғамдық-саяси рөлі (ХV–ХІХ ғғ.) / DOI 10.31489/2021HPh3/123-129

  PHILOSOPHY


 • Дронзина Т.А., Юнисов Е.А., Ракимжанова С.К., Маликова А.М. «Ар-ұят» ұғымының философиялық мәні / DOI 10.31489/2021HPh3/130-136
 • Жақан М.Қ., Худойдодзода Ф.Б., Иманжүсіп Р. Ибн Синаның логикалық ілімі және силлогизміндегі кейбір ерекшеліктер / DOI 10.31489/2021HPh3/137-145
 • Turlayev V.A., Karipbayev B.I. Problems of defining legal reality in philosophy and legal science / DOI 10.31489/2021HPh3/146-152
 • Мустафина Т.В. Қиянатсыздық әдіс-тәсілдерінің жүзеге асырылу механизмдері (философиялық бағамдау) / DOI 10.31489/2021HPh3/153-159
 • Nurysheva G., Kaldayeva B. The image of a women in the Kazakh worldview: philosophical and anthropological analysis / DOI 10.31489/2021HPh3/160-166
 • Резвушкина Т.А., Карипбаев Б.И. Репрезентация материнства в казахской культуре: традиционные практики социализации детей / DOI 10.31489/2021HPh3/167-178
 • Сағиқызы А., Шүршітбай М., Жаңабаева Д.М. Қазақ мәдениетіндегі ізгілік-этикалық тәрбие мәселесі / DOI 10.31489/2021HPh3/179-187
 • Sarsenbekov N. Zh., Sagatova A.S. The existential reflection in Kazakhstan society during the Great Patriotic War / DOI 10.31489/2021HPh3/188-196
 • Shormanbayeva D.G., Ivleva Ye.N., Seydinova M.А. Theories of information societies in the context of network identity / DOI 10.31489/2021HPh3/197-202